Bảng giá mở bán đợt MỘT tòa ORCHID 1.

Hotline : 094.8888.944

01-01

01-02

01-03

01-04

01-05

01-06

01-07

01-08

01-09

Bảng giá mở bán đợt HAI tòa ORCHID 2.

Hotline : 094.8888.944

02-01

02-02

02-03

02-04

02-05

02-06

02-07

02-08

02-09

Hotline : 094.8888.944

Phương thức thanh toán chuẩn .

file-page1-724x1024-1-724x1024

Phương thức thanh toán nhanh được hưởng ưu đãi.

 

file-page2-724x1024-1-724x1024

Mọi thông tin cập nhập về dự án – giỏ hàng LH:094.8888.944